Hình ảnh sản xuất đơn hàng tại xưởng gỗ

Hình ảnh sản xuất đơn hàng tại xưởng gỗ

4 photos


Project Description

Hình ảnh sản xuất tại xưởng

 

 Sản xuất đơn hàng nhà anh Lâm, chị Liên

 

   

 

Sản xuất đơn hàng nhà anh Hưng, anh Dũng

 

 


0903.346.965