Portfolios

Nội thất phòng làm việc

Diện tích mặt bằng : Thời gian thi công :

Nhà xưởng

Diện tích mặt bằng : Thời gian thi công : Số tầng

Nhà bác sĩ Thái

Diện tích mặt bằng : Thời gian thi công : Số tầng

Nhà anh Tuấn

Diện tích mặt bằng : Thời gian thi công : Số tầng

Nhà anh Hoa

Diện tích mặt bằng : Thời gian thi công : Số tầng  

0903.346.965