Công trình Kè Đức Phú

Công trình Kè Đức Phú

1 photo


Project Description

Công trình: Sửa chữa kè Đức Phú

Chủ đầu tư: UBND xã Tam Thạnh

 

Hình ảnh đang thi công

                    

             

 

Hình ảnh công trình hoàn thiện

 

 


0903.346.965