Công trình bàn họp xã Tam Thăng

Công trình bàn họp xã Tam Thăng

3 photos


Project Description

Hạng mục: Bàn làm việc và bàn họp cho cán bộ UBND xã Tam Thăng, tp. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

 


0903.346.965