Công trình UNBD xã Tam Quang

Công trình UNBD xã Tam Quang

6 photos


Project Description

Công trình: Cảnh quan môi trường nông thôn xã Tam Quang

Hạng mục: Cây xanh – Điện chiếu sáng; nhà chứa rác; mương thoát nước

Địa điểm xây dựng: Xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

 

                                    Thi công mương thoát nước công trình Tam Quang

 

                                    Cây xanh – Điện chiếu sáng công trình Tam Quang


0903.346.965