Sân vườn

Trồng và chăm sóc cây xanh tại KCN Bắc Chu Lai

Hạng mục: Cung cấp, trồng và chăm sóc cây xanh tại KCN Bắc Chu Lai, Quảng Nam      

Công trình UNBD xã Tam Quang

Công trình: Cảnh quan môi trường nông thôn xã Tam Quang, Huyện Núi Thành                                 

Trung tâm dịch vụ bánh xe

Diện tích mặt bằng : Thời gian thi công : Số tầng

Sân vườn nhà máy Minh Phương

Diện tích mặt bằng : Thời gian thi công :  

Nội thất phòng làm việc

Diện tích mặt bằng : Thời gian thi công :

0903.346.965