Trồng và chăm sóc cây xanh tại KCN Bắc Chu Lai

Trồng và chăm sóc cây xanh tại KCN Bắc Chu Lai

1 photo


Project Description

Hạng mục: Cung cấp, trồng và chăm sóc cây xanh tại KCN Bắc Chu Lai, Quảng Nam

  

  


0903.346.965